Wczytuję dane...
Reklamacje

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Warszawska 251, 05-082 Stare Babice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@brand-store.pl

Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

Dopuszcza się możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń